Kategória Archív:Deti

september 2012

Žalm 37, 25

25 Bol som mladý a zostarol som, no spravodlivého som... Čítať viac...

Príslovia 14, 26

26 V bázni Hospodina je pevná nádej, pre svoje deti... Čítať viac...

Marek 13, 12

12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Aj deti sa postavia proti... Čítať viac...

Lukáš 18, 16

16 Ale Ježiš ich privolal a povedal: Dovoľte deťom prichádzať ku mne a... Čítať viac...

Matúš 21, 15

15 Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, i deti, ktoré volali v... Čítať viac...

Rimanom 8, 16-17

16 Tento Duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti... Čítať viac...

Žalm 102, 29

29 Synovia tvojich služobníkov budú bývať bezpečne a ich potomstvo bude... Čítať viac...

Príslovia 4, 1

1 Počúvajte, synovia, poučenie otca a usilujte sa... Čítať viac...

Matúš 18, 2-3

2 On si zavolal dieťa, postavil ho do stredu medzi nich 3 a povedal:... Čítať viac...

Marek 10, 13-16

13 K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali. 14 Keď to Ježiš zbadal,... Čítať viac...