Blog príspevok

Marek 13, 12

12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Aj deti sa postavia proti rodičom a pripravia ich o život.

Pridaj komentár