Kategória Archív:Povzbudenie

január 2014

Žalmy 37, 4

4 Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti po... Čítať viac...

november 2013

Matúš 17, 20

20 Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru... Čítať viac...

Lukáš 1, 30-32

30 Anjel pokračoval: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. 31 Hľa, počneš,.. Čítať viac...

Ján 15, 26

26 Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca ,Duch pravdy, ktorý... Čítať viac...

Lukáš 1, 52

52 Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených... Čítať viac...

Micheáš 7, 18

18 Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy, prejdeš ponad... Čítať viac...

Micheáš 7, 19

19 Zase sa zmiluje nad nami, zmyje naše hriechy a... Čítať viac...

Ján 16, 20

20 Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť... Čítať viac...

Matúš 5, 10

10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo... Čítať viac...

Žalm 6, 9-10

9 Lebo Pán vyslyšal môj hlasný plač. 10 Pán moju prosbu... Čítať viac...