Kategória Archív:Povzbudenie

november 2013

Žalm 18, 31

31 On je záchrancom všetkých,... Čítať viac...

Žalm 10, 17

17 Pane, ty vysýchaš túžbu úbožiakov, vzpružuješ im srdce, ucho si... Čítať viac...

Judita 16, 2

2 Ty si Boh, čo potiera vojny, ty... Čítať viac...

Žalm 4, 4

4 Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám... Čítať viac...

Skutky 2, 21

21 A vtedy: Každý kto bude vzývať Pánovo meno... Čítať viac...

Izaiáš 44, 22

22 Zotriem ako oblak tvoje hriechy a ako mrak tvoje previnenia... Čítať viac...

Rimanom 10, 9

9 Lebo ak svojimi ústami vyznávaš že Ježiš je Pán a vo svojom srdci uveríš, že... Čítať viac...

Ján 15, 16

16 Nie vy ste si vyvolili mňa ale ja som... Čítať viac...

Zjavenie 3, 19

19 Ja karhám a trescem tých ktorých milujem... Čítať viac...

Rimanom 12, 3

3 Každému som dal vieru, toľko, koľko potrebuje. Čítať viac...