Blog príspevok

Uzdravenie

Prosím o modlitby za Petra za uzdravenie z rakoviny, oslobodenie a spásu.