Kategória Archív:Chvály

október 2014

Žalm 31, 15

Ale ja tebe dôverujem Hospodine. Hovorím:... Čítať viac...

Žalm 36, 8 – 11

Bože, aká vzácna je tvoja milosť! Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. Sýtia sa hojnosťou tvojho domu, napájaš ich z riavy tvojich slastí. Veď u teba je prameň života. Čítať viac...

Ján 3,16

16 Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal... Čítať viac...

november 2013

Daniel 3, 26 – 27

26 Zvelebený si, Pane, Bože, našich otcov, a chválitebný a tvoje meno je... Čítať viac...

september 2012

Sirachovcova 39, 20

20 Vzdávajte mu jeho zvelebovanie, chváľte ho hlasite svojimi perami, piesňami... Čítať viac...

Sirachovcova 15, 10

10 lebo múdrosť pochádza od Boha: chvála sluší tomu, komu dal Boh... Čítať viac...

1. Kroník 29, 11

11 Tvoja je, Hospodin, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i veleba. Patrí... Čítať viac...

Žalm 22, 26

26 Od teba pochádza môj chválospev vo veľkom... Čítať viac...

Žalm 149, 1

1 Haleluja! Spievajte Hospodinovi novú pieseň, chválospev o... Čítať viac...

Žalm 118, 14

14 Moja sila a chvála je Pán, on sa mi... Čítať viac...