Kategória Archív:Chvály

september 2012

31 Naveky sláva Hospodinovi! Nech sa raduje... Čítať viac...

Jeremiáš 17, 14

14 Uzdrav ma, Hospodin, a budem uzdravený, zachráň ma a budem... Čítať viac...

2. Samuelova 22, 4

4 Volám na Hospodina, ktorý je hoden chvály, som zachránený... Čítať viac...

Daniel 2, 23

23 Tebe, Bože mojich otcov, vzdávam vďaku a chválu, že si... Čítať viac...

Izaiáš 12, 1

1 V ten deň povieš: Ďakujem ti, Hospodin, lebo hoci si sa na mňa... Čítať viac...

Žalm 139, 14

14 Chválim ťa, že si ma predivne utvoril; tvoje skutky sú obdivuhodné... Čítať viac...

Izaiáš 25, 1

1 Hospodin, ty si môj Boh, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, lebo si... Čítať viac...

Tobiáš 13, 9

9 Ja chválim môjho Boha a oslavujem nebeského Kráľa a vždy... Čítať viac...

Žalm 119, 164

164 Sedemkrát za deň ťa chválim za tvoje spravodlivé... Čítať viac...