Blog príspevok

Žalm 118, 14

14 Moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom.

Pridaj komentár