Prosím o modlitbu

Ak si v ťažkostiach, máš problémy, ťažké rozhodnutia...