Kategória Archív:Modlitba

október 2014

Jakubov list 4, 3

3 Prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle, chcete to... Čítať viac...

Matúš 6, 31

31 Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete... Čítať viac...

november 2013

Žalm 6, 10

10 Pán moju prosbu vyslyšal Pán prijal... Čítať viac...

september 2012

Ján 15, 16

16 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby... Čítať viac...

Matúš 18, 19

19 A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť... Čítať viac...

Ján 16, 23-24

24 V ten deň sa ma nebudete na nič pýtať. Amen, amen, hovorím... Čítať viac...

1. Jánov 3, 22

22 a o čokoľvek prosíme, dostaneme od neho, lebo... Čítať viac...

Matúš 21, 22

22 A dostanete všetko, o čo budete v... Čítať viac...

Ján 14, 13-14

13 a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby... Čítať viac...

Matúš 6, 6

6 Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli.... Čítať viac...