Pridať svedectvo

Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ... 2 Tim 1,8