Modlitbová nástenka

A dostanete všetko, o čo budete v modlitbe s vierou prosiť. Matúš 21, 22
Modlitbová nástenka ak si v ťažkostiach, máš problémy, ťažké rozhodnutia …

Svedectvá

Aj tvoje svedectvo môže pomôcť a povzbudiť mnohých.
Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi … 2 Tim 1,8