Kategória Archív:Podobenstvá

august 2012

O viniči

1 Ja som pravý vinič a môj Otec je... Čítať viac...

O dobrom pastierovi

1 Amen, amen, hovorím vám:... Čítať viac...

O farizejovi a mýtnikovi

10 Dvaja muži vošli do chrámu... Čítať viac...

O sudcovi a vdove

1 Rozpovedal im podobenstvo o tom,... Čítať viac...

O boháčovi a Lazárovi

19 Bol bohatý človek. Obliekal sa do... Čítať viac...

O nepoctivom správcovi

1 A svojim učeníkom povedal: Bol bohatý... Čítať viac...

O márnotratnom synovi

11 A pokračoval: Istý človek mal dvoch... Čítať viac...

O stratenej ovci a stratenej drachme

4 Ak niekto z vás má sto oviec... Čítať viac...

O veľkej večeri

16 On mu na to porozprával toto: Jeden... Čítať viac...

Prvé a posledné miesto

7 Keď zbadal, ako si pozvaní vyberajú... Čítať viac...