Kategória Archív:Podobenstvá

august 2012

O neplodnom figovníku

6 A povedal toto podobenstvo: Istý... Čítať viac...

O nerozumnom boháčovi

16 A potom im povedal toto podobenstvo:... Čítať viac...

O neodbytnom priateľovi

5 A potom im povedal: Niekto z... Čítať viac...

O milosrdnom Samaritánovi

30 Nato Ježiš začal rozprávať: Istý... Čítať viac...

O dvoch dlžníkoch

41 Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov... Čítať viac...

O sluhoch, čo čakajú na svojho pána

33 Majte sa na pozore, bedlite!... Čítať viac...

O talentoch

14 Bude to tak, ako keď ktosi... Čítať viac...

O desiatich pannách

1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo... Čítať viac...

O svadbe kráľovho syna

1 Ježiš im zase hovoril v podobenstvách:... Čítať viac...

O zlých vinohradníkoch

33 Počujte iné podobenstvo! Istý... Čítať viac...