Kategória Archív:Povolanie

november 2013

Nahum 1, 7

7 Dobrým útočišťom je v deň... Čítať viac...

Izaiáš 61, 1

1 Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma pomazal, poslal ma... Čítať viac...

Marek 10, 21

21 Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: ,,Jedno ti ešte chýba... Čítať viac...

Ján 15, 16

16 Nie vy ste si vyvolili mňa ale ja som... Čítať viac...

Rimanom 12, 6-8

8 Máme rozličné dary podľa milosti, kt. sme dostali: či už dar prorokovať v... Čítať viac...

september 2012

Marek 10, 49

49 Ježiš sa zastavil a povedal: Zavolajte ho! Nato ... Čítať viac...

1. Petrov 2, 9

9 Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný... Čítať viac...

1. Petrov 5, 10

10 Po krátkom utrpení Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal... Čítať viac...

Izaiáš 42, 6

6 Ja, Hospodin som ťa povolal v spravodlivosti, uchopil som ťa za ruku... Čítať viac...

2. Timotejovi 1, 9

9 Boh nás zachránil a povolal nás svätým povolaním, nie podľa... Čítať viac...