Blog príspevok

Renátu

Prosím o modlitbu za Renátu a jej uzdravenie, je po ťažkej operácií. PBZ