Kategória Archív:Povolanie

september 2012

2. Petrov 1, 3

3 Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a... Čítať viac...

Sirachovcova 45, 4

4 Pre jeho vernosť a pokoru povolal ho na svätú úlohu a... Čítať viac...

Marek 1, 20

20 Hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca... Čítať viac...

1. Korinťanom 7, 17-18

17 Každý však nech žije tak, ako mu určil Pán, a podľa toho, ako ho povolal Boh... Čítať viac...

Galaťanom 1, 15-16

15 Keď sa však tomu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou povolal, zapáčilo... Čítať viac...

Izaiáš 49, 1

1 Počúvajte ma, ostrovy, dávajte pozor, národy zďaleka. Hospodin ma povolal od ... Čítať viac...

Marek 3, 13

13 Potom vystúpil na vrch a pozval k sebe tých, ktorých sám chcel... Čítať viac...

1. Korinťanom 1, 9

9 Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna... Čítať viac...

1. Petrov 1, 15

15 no rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte... Čítať viac...

Izaiáš 48, 15

15 Ja, ja som hovoril a povolal som ho, priviedol som ho a on... Čítať viac...