Blog príspevok

Ján 15, 16

16 Nie vy ste si vyvolili mňa ale ja som si vyvolil vás.

Pridaj komentár