Blog príspevok

Žalm 149, 1

1 Haleluja! Spievajte Hospodinovi novú pieseň, chválospev o ňom v zhromaždení zbožných.

Pridaj komentár