Blog príspevok

Žalm 31, 15

15 Ale ja tebe dôverujem Hospodine. Hovorím: Ty si môj Boh!

Pridaj komentár