Blog príspevok

1. Kroník 29, 11

11 Tvoja je, Hospodin, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i veleba. Patrí ti všetko na nebi i na zemi.

Pridaj komentár