Blog príspevok

Daniel 3, 26 – 27

26 Zvelebený si, Pane, Bože, našich otcov, a chválitebný a tvoje meno je slávne naveky. Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil.

Pridaj komentár