Blog príspevok

Žalm 22, 26

26 Od teba pochádza môj chválospev vo veľkom zhromaždení. Pred bohabojnými splním svoje sľuby.

Pridaj komentár