Blog príspevok

Judita 16, 2

2 Ty si Boh, čo potiera vojny, ty si staviaš tábor uprostred svojho ľudu, aby si ma vytrhol z ruky tých, čo ma prenasledujú

Pridaj komentár