Kategória Archív:Povzbudenie

november 2013

Jozue 1, 9

9 Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj! Veď... Čítať viac...

september 2012

Genezis 26, 24

24 Tam sa mu v noci zjavil Hospodin a povedal: Ja som Boh tvojho otca... Čítať viac...

Jeremiáš 46, 27

27 Ty sa však neboj, môj služobník Jákob, nestrachuj sa, Izrael, lebo hľa,... Čítať viac...

Jeremiáš 30, 10

10 Ty sa však neboj, môj služobník Jákob — znie výrok Hospodina —, nestrachuj sa,... Čítať viac...

Daniel 10, 19

19 Povedal: Neboj sa, vzácny človeče! Pokoj s tebou! Vzchop sa! Buď pevný!... Čítať viac...

Zjavenie 1, 17

17 Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa... Čítať viac...

Tobiáš 4, 21

21 Neboj sa, syn môj, že sme schudobneli. Budeš mať veľké bohatstvo, ak sa budeš... Čítať viac...

1. Kroník 22, 13

13 Úspech dosiahneš vtedy, keď budeš dbať na plnenie... Čítať viac...

Izaiáš 44, 2

2 Takto hovorí Hospodin, tvoj tvorca, ten, čo ťa stvárnil a od... Čítať viac...

Izaiáš 43, 1

1 A teraz, takto hovorí Hospodin, tvoj stvoriteľ, Jákob, tvoj tvorca,... Čítať viac...