Blog príspevok

Ján 15, 26

26 Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca,Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.

Pridaj komentár