Blog príspevok

Matúš 5, 10

10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo

Pridaj komentár