Blog príspevok

Žalm 102, 29

29 Synovia tvojich služobníkov budú bývať bezpečne a ich potomstvo bude stáť pevne pred tebou.

Pridaj komentár