Blog príspevok

Matúš 18, 2-3

2 On si zavolal dieťa, postavil ho do stredu medzi nich 3 a povedal: Amen, hovorím vám, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva.

Pridaj komentár