Blog príspevok

Matúš 21, 15

15 Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, i deti, ktoré volali v chráme: Hosanna Synovi Dávidovmu! , nahnevali sa

Pridaj komentár