Blog príspevok

Lukáš 18, 16

16 Ale Ježiš ich privolal a povedal: Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.

Pridaj komentár