Blog príspevok

Príslovia 4, 1

1 Počúvajte, synovia, poučenie otca a usilujte sa spoznať rozumnosť.

Pridaj komentár