Kategória Archív:Deti

september 2012

1. Korintským 14, 20

20 Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, v zle buďte maličkí, no... Čítať viac...

1. Petrov 2, 1-3

1 Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky... Čítať viac...

3. Jánov 1, 4

4 Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde... Čítať viac...

Žalm 115, 14

14 Kiež vás rozmnoží Hospodin, vás i vašich synov! Čítať viac...

Žalm 34, 12

12 Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred Hospodinom! Čítať viac...

Efezkým 6, 1-3

1 Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo tak je to spravodlivé. 2 Cti si otca i matku... Čítať viac...

Joel 1, 3

3 Rozprávajte o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a... Čítať viac...

Kolosanom 3, 20-21

21 Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli... Čítať viac...