Blog príspevok

23/03/2014 – Ex 17, 3-7

3 Ľud, ktorý trpel smädom, reptal proti Mojžišovi a hovoril: Prečo si nás vyviedol z Egypta? Preto, aby si nás, našich synov i stáda umoril smädom? 4 Mojžiš volal k Hospodinovi o pomoc: Čo mám robiť s týmto ľudom? Veď ma ukameňujú! 5 Hospodin povedal Mojžišovi: Vyjdi pred ľud, vezmi so sebou niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi palicu, ktorou si udrel Níl, a choď! 6 Tam budem stáť pred tebou na skale na Horebe. Keď udrieš skalu, vyjde z nej voda a ľud sa napije. Mojžiš to urobil pred očami starších Izraela. 7 To miesto nazval Massa a Meríba , lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali Hospodina, keď pochybovačne hovorili: Je medzi nami Hospodin alebo nie?

Pridaj komentár