Blog príspevok

Žalmy 98, 4

4 Plesaj Hospodinovi, celá zem! Jasajte, tešte sa, spievajte,

Pridaj komentár