Blog príspevok

Žalmy 32, 11

11 Radujte sa a jasajte v Hospodinovi, spravodliví! Plesajte všetci, čo máte úprimné srdce!

Pridaj komentár