Blog príspevok

Žalmy 23, 4

4 Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou; tvoj prút a tvoja palica ma potešujú.

Pridaj komentár