Blog príspevok

Žalm 7, 11

11 Boh je moja ochrana; on zachraňuje tých, čo majú srdce úprimné.

Pridaj komentár