Blog príspevok

Žalm 17, 6

6 K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš.

Pridaj komentár