Blog príspevok

Matúš 6, 31

31 Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo.

Pridaj komentár