Blog príspevok

Jakubov list 4, 3

3 Prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle, chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí.

Pridaj komentár