Blog príspevok

1. Jánov 3, 22

22 a o čokoľvek prosíme, dostaneme od neho, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa mu páči.

Pridaj komentár