Kategória Archív:Slovo na dnes

február 2014

26/02/2014 – Mk 9, 38-40

38 Ján mu povedal: Učiteľ, videli sme niekoho, kto v tvojom mene vyháňal zlých duchov. Bránili sme mu, pretože nechodil s nami. 39 Ježiš však povedal: Nebráňte mu! Ak niekto bude konať mocný čin v mojom mene, nemôže mi hneď nato zlorečiť. 40 Veď kto nie je proti nám, je s nami! Čítať viac...

25/02/2014 – Mk 9, 30-37

30 Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel. 31 Učil totiž svojich učeníkov a hovoril im: Syn človeka je vydaný do rúk ľudí, zabijú ho, a keď ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych. 32 Oni tie slová nechápali a spýtať sa ho báli. 33 Tak prišli do Kafarnauma. Keď už bol v dome, pýtal sa ich: O čom ste sa cestou Čítať viac...

24/02/2014 – Jak 3, 13-18

13 Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. 14 Ak však máte v srdci trpkú závisť a neznášanlivosť, nevychvaľujte sa a neluhajte proti pravde. 15 To nie je múdrosť prichádzajúca zhora, ale prízemná, telesná a diabolská. 16 Veď kde je závisť a neznášanlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. 17 No múdrosť, ktorá prichádza zhora, je Čítať viac...

20/02/2014 – Ž 34, 2-7

2 Zvelebovať budem Hospodina v každom čase, ústami ho budem ustavične chváliť. 3 Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa. 4 Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno! 5 Hľadal som Hospodina, odpovedal mi, vytrhol ma zo všetkých hrôz. 6 Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapýria. 7 Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Čítať viac...

17/02/2014 – Mk 8, 11-13

11 Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Pokúšali ho; žiadali od neho znamenie z neba. 12 Zhlboka si vzdychol a spýtal sa: Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Amen, hovorím vám, toto pokolenie nijaké znamenie nedostane! 13 Nechal ich, znova nastúpil na loď a preplavil sa na druhý breh. Čítať viac...

13/02/2014 – Mk 7, 24-30

24 Ježiš vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru . Vstúpil do domu, no nechcel, aby sa to niekto dozvedel. Svoju prítomnosť však nemohol utajiť. 25 Hneď sa o ňom dopočula žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom. Prišla a padla mu k nohám. 26 No tá žena bola pohanka , rodom Sýrofeničanka a prosila ho, aby vyhnal z jej dcéry zlého ducha. 27 On jej však povedal: Dovoľ, Čítať viac...

07/02/2014 – Sir 47, 2-13

2 Ako sa oddeľuje tuk z obetovaného zvieraťa, tak bol vyčlenený Dávid spomedzi synov Izraela. 3 S levmi sa hral ako s kozliatkami a s medveďmi ako s jahniatkami. 4 Či vo svojej mladosti nezabil obra a nezbavil tak ľud pokorenia, keď rukou vymrštil kameň z praku a zrazil chvastavého Goliáša? 5 Vzýval totiž Pána, Najvyššieho, a on dal silu jeho pravici, aby zmietol skúseného bojovníka a povzniesol Čítať viac...

06/02/2014 – Mk 6, 7-13

7 Zavolal si Dvanástich, začal ich posielať po dvoch a dal im moc nad nečistými duchmi. 8 Prikazoval im, aby si na cestu okrem palice nič nebrali; ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, 9 na nohy si mali obuť len sandále a nemali si obliekať dvoje šiat. 10 Ďalej im hovoril: Keď vojdete niekde do domu, zostaňte tam dovtedy, kým z toho miesta neodídete. Čítať viac...

05/02/2014 – Mk 6, 1-6

1 Potom odtiaľ odišiel a vrátil sa do svojej domoviny. Učeníci ho nasledovali. 2 Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho množstvo ľudí, ktorí sa s prekvapením pýtali: Odkiaľ to ten človek má? Aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo? Aké mocné činy sa dejú jeho rukami! 3 Nie je to azda ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozesa, Júdu a Šimona? A nežijú jeho sestry medzi nami? Čítať viac...

január 2014

30/01/2014 – Mk 4, 21-25

21 Ďalej im povedal: Vari je lampa na to, aby ju položili pod mericu alebo pod posteľ? Či nie je na to, aby ju postavili na svietnik? 22 Nič nie je také skryté, aby nebolo odhalené, a nič také utajené, aby to nevyšlo najavo. 23 Kto má uši na počúvanie, nech počúva! 24 Ďalej im hovoril: Dávajte si pozor, čo počúvate! Akou mierou meriate, takou vám bude odmerané, ba ešte Čítať viac...