Kategória Archív:Odvaha

november 2013

Matúš 10, 32 – 33

32 Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi,... Čítať viac...

Jozue 1, 9

9 Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj! Veď... Čítať viac...

Ján 8, 32

32 Poznáte pravdu a... Čítať viac...

september 2012

Izaiáš 41, 10

10 Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa,... Čítať viac...

Izaiáš 43, 5

5 Neboj sa, veď som s tebou, tvoje... Čítať viac...

Izaiáš 41, 13

13 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží... Čítať viac...

Deuteronómium 31, 8

8 Sám Hospodin pôjde pred tebou, bude s tebou,... Čítať viac...

Lukáš 12, 32

32 Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zapáčilo vášmu Otcovi... Čítať viac...

Lukáš 8, 50

50 Keď to Ježiš počul, povedal: Neboj sa! Len... Čítať viac...

Ján 12, 15

15 Neboj sa, dcéra Sion, hľa, tvoj kráľ... Čítať viac...