Blog príspevok

Jozue 1, 9

9 Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj! Veď Pán, tvoj Boh je s tebou pri všetkom čo podnikneš.

Pridaj komentár