Blog príspevok

Zjavenie 7, 17

17 lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť a vodiť ich bude k prameňom vôd života a Boh im zotrie z očí každú slzu.

Pridaj komentár