Blog príspevok

Žalm 133, 1

1 Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu

Pridaj komentár