Kategória Archív:Sila

november 2013

Rimanom 10, 11

11 Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený... Čítať viac...

2 Kor 12, 9

9 Moja milosť stačí aby sa prejavila tvoja sila... Čítať viac...

august 2012

Sirachovcova 2, 6

6 Dôveruj v Boha a on ťa vyslobodí, urob priamou svoju... Čítať viac...

Žalm 3, 2-4

2 Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov, mnohí povstávajú proti mne.... Čítať viac...

Žalm 91, 15

15 Keď ma bude vzývať, odpoviem mu, v súžení budem s ním... Čítať viac...

Efezským 37,14

14 Vložím do vás svojho ducha, ožijete... Čítať viac...

Judita 9, 11

11 Lebo tvoja sila nie je v množstve, ani tvoja vláda sa nezakladá na silákoch. Ty si... Čítať viac...

Ján 14, 16-18

16 A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až... Čítať viac...

Matúš 11, 30

30 Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké... Čítať viac...

Žalm 57, 4

4 Zošle pomoc z neba, zachráni ma, zahanbí tých, čo ma... Čítať viac...