Kategória Archív:Radosť

január 2014

Žalmy 37, 4

4 Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti po... Čítať viac...

november 2013

Micheáš 7, 18

18 Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy, prejdeš ponad... Čítať viac...

Micheáš 7, 19

19 Zase sa zmiluje nad nami, zmyje naše hriechy a... Čítať viac...

Izaiáš 61, 1

1 Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma pomazal, poslal ma... Čítať viac...

Žalm 133, 1

1 Aké je dobré a milé, keď bratia žijú... Čítať viac...

september 2012

1. Petrov 4, 13

13 ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby... Čítať viac...

Lukáš 10, 20

20 No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa... Čítať viac...

Lukáš 6, 23

23 V ten deň sa radujte a plesajte, lebo v nebi vás čaká... Čítať viac...

Žalmy 98, 4

4 Plesaj Hospodinovi, celá zem! Jasajte, tešte... Čítať viac...

Žalmy 32, 11

11 Radujte sa a jasajte v Hospodinovi, ... Čítať viac...