Blog príspevok

Lukáš 6, 23

23 V ten deň sa radujte a plesajte, lebo v nebi vás čaká veľká odmena. Veď to isté robili ich otcovia prorokom.

Pridaj komentár